ปัญหา “ถุงใต้ตา” สาเหตุและวิธีการรักษาโดยจักษุแพทย์ Oculoplastics 

ถุงใต้ตา

ปัญหาถุงใต้ตา เป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นในวัยหนุ่ม สาว วัยกลางคน หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่ชั้นผิวเริ่มเสื่อมสภาพและผนังกั้น เบ้าตาที่บริเวณตาล่างหย่อนยาน ส่งผลให้ปัญหาถุงใต้ตานูนจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนโดยสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาถุงใต้ตาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายในร่างกาย ไปจนถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งต้องใช้วิธีรักษาถุงใต้ตาที่ แตกต่างกันออกไป สําหรับหลายคนที่มีถุงใต้ตาจนทําให้หน้าดูโทรม ไม่สดใส ใบหน้าดูหมอง คล้ําและดูแก่กว่าวัยที่กําลังมองหาวิธีรักษาถุงใต้ตา บทความนี้จากบีพราวด์ คลินิก (Beproud Clinic) จะมาอธิบายเกี่ยวกับปัญหาถุงใต้ตา สาเหตุและวิธีการรักษาถุงใต้ตาอย่างละเอียด

ถุงใต้ตาคืออะไร มีลักษณะอย่างไร

ถุงใต้ตา (Eye Bags) คือ ลักษณะของถุงไขมันบริเวณรอบเบ้าตาล่างที่ปูดบวมหรือนูนออกมา จนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน สําหรับผลกระทบในแง่ของสุขภาพก็มีความเป็นไปได้ว่าปัญหาถุง ใต้ตาอาจสะท้อนสภาวะสุขภาพบางอย่าง เช่น โรคภูมิแพ้ โรคที่เกี่ยวข้องกับไต โรคหัวใจและ หลอดเลือด โรคตาจากภาวะไทรอยด์ ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องรับการวินิจฉัยจากแพทย์อายุรกรรมต่อไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาถุงใต้ตา ใต้ตาบวม มักสร้างผลกระทบในแง่ของรูป ลักษณ์ความงาม โดยจะทําให้ใบหน้าดูโทรมและเหนื่อยล้าตลอดวัน หน้าดูแก่กว่า วัยและเมื่อตกกระทบกับแสงจนเกิดเงาจากถุงใต้ตาเหล่านี้ก็มีส่วนให้บริเวณใต้ตาดูดําคล้ํามาก ยิ่งขึ้น ปัจจุบันจึงมีวิธีรักษาถุงใต้ตาทั้งแบบการดูแลรักษาด้วยตัวเอง เช่น การใช้ครีมลดถุงใต้ตามาสก์ใต้ตา การประคบเย็น ฯลฯ ซึ่งข้อดีของวิธีการเหล่านี้คือทําได้ง่าย ราคาประหยัด ส่วนอีก วิธีจะเป็นการรักษาถุงใต้ตาด้วยวิธีการศัลยกรรมหรือหัตถการทางการแพทย์ เช่น การศัลยกรรม ถุงใต้ตา การตัดถุงใต้ตา การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา ฯลฯ ที่ช่วยสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง รวดเร็วและชัดเจนมากกว่า ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญของแพทย์ผู้ทําการรักษาแต่ละท่านร่วมด้วย

ถุงใต้ตา
ถุงใต้ตา
ถุงใต้ตา
ถุงใต้ตา

ถุงใต้ตาเกิดจากอะไร?

ปัญหาถุงใต้ตาสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลัก ๆแล้วจะแบ่งปัญหาถุงใต้ตาออก เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ถุงใต้ตาแท้และถุงใต้ตาเทียม โดยถุงใต้ตาทั้ง 2 ชนิดนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ต่างกัน

ถุงใต้ตาแท้ เป็นปัญหาถุงปูดบวมบริเวณรอบเบ้าตาล่างที่เกิดขึ้นจากพันธุกรรม การ ทํางานที่ผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โดยในกลุ่มนี้มักจะมีถุงใต้ตาที่ดู ป่องนูนมากตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อยหรือในช่วงที่เริ่มมีอาการของโรค นอกจากนี้ถุงใต้ตาแท้ ยังนับรวมไปจนถึงผู้ที่มีปัญหาถุงใต้ตาเพราะอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชั้นผิวหนังและผนัง กั้นเบ้าตารอบดวงตาเสื่อมสภาพจนไม่สามารถดึงรั้งถุงไขมันใต้ตาไว้ได้ เมื่อถุงไขมันเคลื่อนต่ำลงมาจึงทําให้มีลักษณะป๋องนูนที่บริเวณใต้ตา โดยจะยิ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลานั่งหรือยืน

ถุงใต้ตา


ถุงใต้ตาเทียม เป็นปัญหาถุงใต้ตาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว โดยมักมีสาเหตุจาก พฤติกรรมการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การนอนหลับพักผ่อนน้อย ผู้ที่ ทํางานหนักและมีความเครียดสะสม สายปาร์ตี้ ผู้ที่ชอบสังสรรค์ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็น ประจํา คนที่ติดนิสัยชอบใช้มือขยี้หรือถูตาแรงๆ ผู้ที่ผิวแพ้ง่ายหรือบางท่านที่ แพ้เครื่องสําอางบางชนิดก็อาจทําให้บริเวณใต้ตาดูปูดบวมได้ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้ใต้ตาเกิดอาการบวม และดูเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยเพิ่มมากขึ้น

ถุงใต้ตาเทียม

การแยกว่าถุงใต้ตาที่เรามีนั้นเป็นถุงใต้ตาแท้หรือถุงใต้ตาเทียมจะต้องพิจารณาจากหลายสาเหตุ ทั้งลักษณะและรูปทรงของถุงใต้ตาที่นูนป่องออกมาไปจนถึงการซักประวัติ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน การนอนหลับพักผ่อน และโรคประจําตัวอื่นๆ โดยละเอียด โดย แพทย์ที่มีความชํานาญจะสามารถวินิจฉัยระบุชนิดและสาเหตุของปัญหาถุงใต้ตาได้อย่างถูกต้องแม่นยํา รวมถึงแนะนําวิธีรักษาแก้ไขถุงใต้ตาอย่างเหมาะสม

วิธีรักษาถุงใต้ตา

การรักษาถุงใต้ตามีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีรักษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาผิวและความรุนแรงของปัญหาจึงจะช่วยลดถุงใต้ตาได้อย่างเห็นผล สําหรับวิธี การรักษาถุงใต้ตาเทียมหรือถุงใต้ตาชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงอาหารที่ขัดขวางการไหลเวียนของเลือด นอกจากนี้ยังสามารถลดถุงใต้ตาด้วยตนเองโดย การหมั่นทาครีมลดถุงใต้ตา การประคบเย็นหรือมาสก์ใต้ตาเป็นประจํา แต่ในเคสที่มีปัญหาถุงใต้ ตาแท้นั้นอาจพบว่าการรักษาด้วยตนเองอาจทําได้ยาก จึงมีความจําเป็นต้องใช้วิธีรักษาถุงใต้ตาด้วยหัตถการทางการแพทย์ โดยมีวิธีลดถุงใต้ตาที่ได้รับความนิยมดังนี้

การลดถุงใต้ตาด้วยการใช้เครื่องยกกระชับผิว เช่น การทํา Hifu, Thermage, Ultraformer เป็นวิธีรักษาถุงใต้ตาด้วยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวนด์ คลื่นวิทยุความถี่ สูงยิงเข้าไปที่ใต้ชั้นผิวบริเวณเบ้าตาล่างเพื่อสลายไขมันส่วนเกินและยกกระชับผิวให้กลับ มาดูเต่งตึงมากขึ้น การลดถุงใต้ตาด้วยวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีถุงใต้ตา ใต้ตาป่องนูน แต่ไม่ อยากใช้วิธีการฉีดหรือผ่าตัดที่บริเวณรอบดวงตา โดยจะเห็นผลได้ดีในกลุ่มที่มีถุงใต้ตา ในระยะแรกถึงปานกลาง

ฉีดฟิลเลอร์ถุงใต้ตา โดยแพทย์จะฉีดสารเติมเต็มในกลุ่มไฮยาลูรอนิกแอซิด (HA) ซึ่ง เป็นสารเติมเต็มผิวที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อช่วยปรับผิวบริเวณเบ้าตาล่างให้ดูอิ่มฟู รอยยุบตัวที่ใต้ตาจะถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วทําให้ปัญหาถุงใต้ตาดูดีขึ้นทันทีหลังฉีดและจะ เริ่มเห็นผลได้อย่างชัดเจนภายใน 4-5 วัน นอกไปจากการช่วยเติมเต็มผิวแล้ว ฟิลเลอร์ยังช่วยปรับผิวใต้ตาให้กระจ่างใส ลดความหมองคล้ําและช่วยทําให้ริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น ที่บริเวณรอบดวงตาดูจางลง

การดูดไขมันถุงใต้ตา เป็นการรักษาถุงใต้ตาด้วยการผ่าตัดเปิดแผลที่บริเวณด้านใน ของเปลือกตา จากนั้นจึงใช้เครื่องมือดูดไขมันออกบางส่วนเพื่อลดขนาดของถุงใต้ตาให้ เล็กลง ทําให้ผิวบริเวณเบ้าตาล่างกลับมาดูเรียบเนียนอีกครั้ง วิธีนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่มี ปัญหาถุงใต้ตาป่องนูนเพราะมีไขมันส่วนเกินที่เบ้าตาล่างเยอะเกินไป ผิวหนังหย่อน คล้อยไม่มาก ผู้ที่อยากลดถุงใต้ตาโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดแผลขนาดใหญ่ ทําให้ฟื้นตัวได้เร็วและมีอาการบวมช้ําหลังการผ่าตัดค่อนข้างน้อย

การศัลยกรรมตัดถุงใต้ตา เป็นวิธีการรักษาถุงใต้ตาที่แพทย์แนะนํา โดยเฉพาะสําหรับ ผู้ที่มีปัญหาถุงใต้ตาแท้ ถุงใต้ตาป่องนูนขนาดใหญ่และมีผิวหนังส่วนเกินเยอะ โดยแพทย์ จะทําการกําหนดจุดเพื่อเปิดแผลผ่าตัด จากนั้นจึงเริ่มตัดแต่งเพื่อเอาก้อนไขมันและ ผิวหนังออกบางส่วนแล้วจึงเย็บปิดแผล หลังการผ่าตัดถุงใต้ตาจะหายไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผิวใต้ตาก็จะกลับมาดูกระชับและเต่งตึงมากขึ้นเพราะแพทย์ตัดแต่งผิวหนัง ส่วนเกินออกไป ทั้งนี้สามารถแบ่งวิธีการผ่าตัดลดถุงใต้ตาออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

การตัดถุงใต้ตาแผลใน โดยแพทย์จะทําการเปิดแผลด้านในของเปลือกตา ล่าง จากนั้นจึงเริ่มเลาะเอาก้อนไขมันส่วนเกินออกและจัดเรียงถุงไขมันใหม่ ทําให้ผิวใต้ตากลับมาเรียบเนียนและกระชับ หน้าดูเด็กลง เมื่อเสร็จขั้นตอน ของการตกแต่งแพทย์จะเย็บแผลด้านในด้วยไหมละลายหรือในบางเคสที่รอย แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมากก็อาจไม่จําเป็นต้องเย็บแผลแต่อย่างใด ความโดด เด่นของการตัดถุงใต้ตาแผลในคือไม่ทําให้เกิดรอยแผลที่ด้านนอกและเหมาะ กับคนที่อายุยังน้อย มีไขมันใต้ตาและผิวหย่อนคล้อยไม่มาก

ตัดถุงใต้ตาแผลใน

การตัดถุงใต้ตาแผลนอก แพทย์จะใช้วิธีการกรีดเพื่อเปิดแผลที่บริเวณ เปลือกตาล่างด้านนอกและเริ่มตัดแต่งเอาก้อนไขมันรวมถึงผิวหนังส่วนเกิน ออกบางส่วน จากนั้นจะทําการจัดเรียงก้อนไขมันให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม และเย็บซ่อนแผลไว้ที่ขอบตาล่าง การตัดถุงใต้ตาแผลนอกเหมาะกับเคสที่มี ถุงใต้ตาขนาดใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีไขมันใต้ตาเยอะและผิวหนังใต้ตาหย่อน คล้อยมากเป็นพิเศษ

ตัดถุงใต้ตาแผลนอก

รักษาถุงใต้ตาโดยจักษุแพทย์ (Oculoplastics) ที่บีพราวด์คลินิก (Beproud Clinic)

หากต้องการสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงบริเวณใต้ตาให้ดูดีขึ้นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความปลอดภัย ควรเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้ชํานาญหรือจักษุแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างกายวิภาคของดวงตาอย่าง ละเอียดและมีเทคนิคและประสบการณ์ผ่าตัดถุงใต้ตาเป็นอย่างดี ส่วนผ่าตัดถุงใต้ตาที่ไหนดี? ต้องที่บีพราวด์ คลินิก เราพร้อมให้บริการรักษาถุงใต้ตาด้วยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งรอบเปลือกตา (Oculoplastic) และมีเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ถุงใต้ตา การผ่าตัด ถุงใต้ตาอันโดดเด่น สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน 
รักษาถุงใต้ตาที่บีพราวด์ คลินิก มีการประเมินสภาพปัญหาถุงใต้ตาโดยละเอียดก่อนเริ่มขั้นตอนการรักษาเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาถุงใต้ตาเป็นถุงใต้ตาแท้หรือถุงใต้ตาเทียม มีระดับความรุนแรงของปัญหามากน้อยเพียงใดเพื่อออกแบบและวางแผนรักษาถุงใต้ตาด้วยวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด
แพทย์ผู้ดูแลด้านศัลยกรรมตาของบีพราวด์ คลินิก เป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งรอบเปลือกตาและมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างกายวิภาคของดวงตาเป็นอย่างดี สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัยสูงสุด
มีหัตถการช่วยรักษาถุงใต้ตาได้อย่างครบครัน ทั้งการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาด้วยฟิลเลอร์แท้ คุณภาพพรีเมียม การทํา Hifu, Ultraformer, Thermage ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ระดับสากล รวมถึงการผ่าตัดเพื่อจัดเก็บถุงใต้ตา
เทคนิคผ่าตัดรักษาถุงใต้ตาที่ครบครัน ทั้งการตัดถุงใต้ตาแผลในสําหรับผู้ที่ยังมีอายุน้อย ผิวหนังตาหย่อนคล้อยไม่มากนัก และเทคนิคการผ่าตัดถุงใต้ตาแผลนอกที่ช่วยจัดการ
ปัญหาถุงใต้ตาในระดับรุนแรงและมีผิวหนังใต้ตาหย่อนคล้อยมากได้อย่างเห็นผล โดยแพทย์ของเราทําการผ่าตัดทุกเคสอย่างพิถีพิถัน รอยแผลเล็ก ฝีเย็บเนียนละเอียดและ ทําให้เกิดอาการบวมช้ําหลังผ่าตัดได้น้อยมาก
ให้การดูแลเหมือนคุณเป็นคนในครอบครัวทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด พร้อมรับประกัน และดูแลติดตามผลหลังการผ่าตัดถุงใต้ตาถึง 6 เดือนเต็ม