รู้หรือไม่ เพราะอะไร ทำปากมาแล้ว กระจับแต่ละคน คลายทรงไม่เหมือนกัน?

1.เนื้อปากที่ไม่เหมือนกัน

ปากตึง ปากอิ่ม : โอกาสคลายน้อย      

ปากร่วน ปากคล้อย : โอกาสคลายมากกว่า

2. ตัดแต่งปากทรงไม่ชัดแต่แรก

เช่นตัดทรงธรรมชาติ อาจคลายได้ง่ายกว่า แต่งกระจัดให้ชัดตั้งแต่ทีแรก

3. เทคนิคของแพทย์แต่ละท่าน มีความแตกต่างกัน

การเลือกทรง การตัดแต่งเนื้อปาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแต่ง รวมถึงเทคนิคในการเย็บ ล้วนแล้วแต่มีผล ให้กระจับคลายได้ไม่เหมือนกัน

4.การดูแลตัวเองหลังผ่า

หลังตัดไหม แนะนำนวดปากสม่ำเสมอ

- วันละ 5-10  ครั้ง

- ครั้งละ 5-10 นาที

- ติดต่อกัน 2 เดือน

วิธีนี้ ช่วยให้ โอกาสเกิดไตน้อย พอไตเกิดน้อย การดึงรั้งก็น้อยครับ โอกาสกระจับคลายก็จะน้อยลงไป

ทั้งหมดคือปัจจัยที่พบได้บ่อยที่ส่งผลให้กระจับของคนไข้แต่ละคนมีการคลายจากทรงที่ผ่าตัดเสร็จแตกต่างกัน

" หวังว่าข้อมูลที่ได้คงเป็นประโยชน์และช่วยให้หลายๆท่าน เข้าใจกระบวนการในการรักษาและการดูแลตัวเอง ให้กระจับเราคงรูปสวยอยู่ได้นาน อย่างที่ทุกคนตั้งใจนะครับ

ขอบคุณครับ"

Dr.Arm