รู้หรือไม่เพราะอะไรทำปากมาแล้ว กระจับแต่ละคน ปากคลายทรง ไม่เหมือนกัน?

ทำไมปากคลายไม่เท่ากัน

1.เนื้อปากที่ไม่เหมือนกัน

2. เทคนิคของแพทย์แต่ละท่าน มีความแตกต่างกัน

เทคนิคการทำปากกระจับ

การเลือกทรง การตัดแต่งเนื้อปาก รวมถึงเทคนิคในการเย็บ ล้วนแล้วแต่มีผล ให้กระจับคลายได้ไม่เหมือนกัน

3.การดูแลตัวเองหลังผ่า

หลังตัดไหม แนะนำนวดปากสม่ำเสมอ

– วันละ 5-10  ครั้ง

– ครั้งละ 5-10 นาที

– ติดต่อกัน 2 เดือน

วิธีนี้ ช่วยให้ โอกาสเกิดไตน้อย พอไตเกิดน้อย การดึงรั้งก็น้อยครับ โอกาสกระจับคลายก็จะน้อยลงไป

ทั้งหมดคือปัจจัยที่พบได้บ่อยที่ส่งผลให้กระจับของคนไข้แต่ละคนมีการคลายจากทรงที่ผ่าตัดเสร็จแตกต่างกัน

รีวิวปากกระจับ

Back to top of page